Impedance DNA

6.12.2007

Pro genetická vyšetření je nesmírně důležité stanovení přesné struktury molekuly DNA. Podstatně zrychlit a zlevnit celou proceduru by mohla nová metoda, která spočívá v přímém měření rozložení náboje podél řetězce DNA. Její molekula prochází pórem nanometrových rozměrů, tak velkým, aby jím mohla procházet právě jediná molekula DNA. Stěny póru tvoří tři zlaté elektrody odizolované od sebe vrstvami oxidu křemičitého. Střídavým napětím jednak molekulu posouváme, jednak určuje velmi přesně elektronové hustoty jejích jednotlivých segmentů. Vzhledem k tomu, že makromolekulu deoxyribonukleové kyseliny tvoří čtyři opakující se části, z rozložení elektronu lze přesně určit, která z nich zrovna prochází pórem.

 
Odeslat komentář k článku "Impedance DNA "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Impedance DNA " e-mailem

Diskuse/Aktualizace