Informace z děr po červotočích

3.12.2012
Anobium punctatum, foto Sarefo via wikimedia.org, GNU Free Documentation License 1.2

Zajímavý výzkum červotočích děr provedl prof.Blair Hedges z Penn State University. Studoval otisky děr po červotočích na starých tiscích z dřevěných desek z období 1462 – 1899. Zjistil, že dva běžné druhy červotočů, dnes zcela promíchané, v té době tvořili dvě ostře oddělené komunity s hranicí pocházející severní Francii, Švýcarském a Rakouskem. Severně od ní žil druh Anobium punctatum, jižně Oligomerus ptilinoides. Oba patří do čeledi Anobiidae, jejíž příslušníci se lidově nazývají červotoči. Jejich larvy se zakuklí ve dřevě. Dospělý brouk po opuštění kukly se snaží nejkratší cestou ze dřeva uniknout. Vytvoří přitom na povrchu dřeva charakteristický otvor, jehož rozměry a tvar jsou typické pro každý druh. Studium jejich otisků umožní získat informace o rozšíření brouků, i když napadené dřevo již stovky let neexistuje. Nárůst transportu dřevěných výrobků v moderní době způsobil úplné promíchání obou druhů, které spolu nacházíme nejen po celé Evropě, ale i všude ve světě.

 
Odeslat komentář k článku "Informace z děr po červotočích "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Informace z děr po červotočích " e-mailem

Diskuse/Aktualizace