Infravidění lososů

8.11.2015
Zeshora dolů struktura 11-cis-retinalu, 11-cis-3,4-didehydrogenretinalu a trans-3,4-didehydrogenretinalu. Šipka zleva ukazuje na rozdíl mezi molekulami 11-cis-3,4-didehydrogenretinalu  a 11-cis-retinalu (nahoře).

Vidění lososů (rod Salmo) se při jejich návrtu do řek kvůli rozmnožování více posouvá do infračervené oblasti. Způsobuje to jediný enzym obsahující cytochrom Cyp27c1, který vitamin A1 převádí na A2. Z prvního z nich vzniká 11-cis-retinal, který je klíčovou složkou zrakového pigmentu rodopsinu ve světlocitlivých buňkách sítnice oka obratlovců. Z vitaminu A2 vzniká 11-cis-3,4-didehydrogenretinal, jehož absorpce je posunuta více do infračervené oblasti. Mechanismus zachycení fotonu u 11-cis-3,4-didehydrogenretinalu zůstává stejný i u 11-cis-retinalu. Jejich cis izomer se pohlcením světelného kvanta přemění na trans. Schéma těchto procesů vidíme na obrázku. Šipka zleva ukazuje na rozdíl mezi molekulami 11-cis-3,4-didehydrogenretinalu a 11-cis-retinalu (nahoře). Význam enzymu Cyp27c1 odhalila Jennifer M. Enright z laboratoře Josepha C.Corba na Washington University School of Medicine v Saint Louis v Missouri z spolu s dalšími kolegy.

 
Odeslat komentář k článku "Infravidění lososů "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Infravidění lososů " e-mailem

Diskuse/Aktualizace