Inteligence zvyšuje atraktivitu

27.1.2019
Citace:
J.Chen et al., Problem-solving males become more attractive to female budgerigars, Science 11 Jan 2019: Vol. 363, Issue 6423, pp. 166-167, DOI: 10.1126/science.aau8181
Zdroj
Sameček andulky vlnkované (Melopsittacus undulatus), foto Amos T. Fairchild, CC BY-SA 3.0, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, via Wikimedia Commons.

Samičky andulky vlnkovaté (Melopsittacus undulatus, angl. budgerigar) při výběru partnera přihlédnou též k jeho inteligenci ve smyslu schopnosti řešit problémy. Vědci nejprve tajně naučili samečka, o kterého samička předtím nejevila zájem, dostat se k potravě schované v na ptačí poměry komplikovaném zařízení. Když samička uviděla, jak dovedně získává krmivo ze zásuvky jištěné dvěma západkami, okamžitě k němu přenesla pozornost od dříve vybrané partnera. Bez tréninku zařízení neovládal, takže ostrouhal a byl najednou druhý.

„Naše výsledky ukazují, že předvedení schopnosti řešit problémy zvyšuje atraktivitu samečků,“ shrnuje Jiani Chen z Čínské akademie věd.

 
Odeslat komentář k článku "Inteligence zvyšuje atraktivitu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Inteligence zvyšuje atraktivitu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace