Internet proniká do kosmu

20.11.2008

NASA spustila testování komunikační sítě pro vesmír, které je založena na obdobných principech jako internet. Zatím má pouhých deset uzlů, z nichž pouze jediný (družice Epoxi) je mimo naši Zemi. Další mimozemské uzly, např. družice Marsu i pozemské části sítě simulují zařízení umístěná v areálu kalifornské Jet Propulsion Laboratory. Na rozdíl od nejrozšířenějšího protokolu TCP/IP však využívá jiný pojmenovaný DTN, což je zkratka ze slov Disruption-Tolerant Networking (spojení odolné proti přerušování). Zasíťování na vzdálenost 32 milionů kilometrů se potýká s řadou problémů. Družice mohou dlouhou dobu pobývat v radiových stínech a prodleva mezi odeslaným signálem a přijatou odpovědí může být i několik hodin, takže je nutné zvládnout delší přerušení spojení, než je běžné v pozemských podmínkách.

 
Odeslat komentář k článku "Internet proniká do kosmu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Internet proniká do kosmu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace