Jak dlouho jsi, skvrno?

1.12.2018
Citace:
S.Rankin-Turner et al., Transforming presumptive forensic testing: in situ identification and age estimation of human bodily fluids, Chem. Sci., 2019, doi:10.1039/C8SC04133D
Zdroj
Schéma zařízení pro odběr vzorků ze skvrn tělních tekutin (upraveno podle S.Rankin-Turner et al.,  Chem. Sci., 2019, doi:10.1039/C8SC04133D).

Stáří skvrn z tělních tekutin může být v kriminalistice klíčové. Např. pro vyšetřovatele představuje důležitou stopu skvrna od spermatu na koberci oběti znásilnění. Vznikla-li před několika dny při dobrovolném sexu pomůže určit nový přenosný analyzátor těkavých organických sloučenin, zkráceně VOC (volatile organic compounds). Výsledky poskytne přímo na místě činu. Proud dusíku ohřátý na 60 oC odpaří VOC ze skvrny přímo do mobilního hmotnostního spektrometru. Porovnáním naměřených hodnot s dříve naměřenými hmotnostními spektry stárnoucích tělních tekutin lze určit čas vzniku skvrny. Schéma zařízení pro odběr vzorků vidíme na obrázku (S.Rankin-Turner et al., Chem. Sci., 2019, doi:10.1039/C8SC04133D).

„Pokud víme, je to poprvé, kdy někdo něčeho takového dosáhl bez naprostého zničení vzorku,“ objasňuje výhody Stephanie Rankin-Turner z britské Loughborough University, významná členka tvůrčího týmu. Jiní experti nevnímají nové zařízení tak optimisticky. Odběr vzorků vyžaduje notnou zkušenost a použitý mobilní hmotností spektrometr je příliš velký. S.R-T připouští, že „je mnoho cest vyšetřování, které musíme důkladně prozkoumat dříve, než tato technika bude schválena pro operační nasazení. Součástí rozsáhlé ověřovací studii bude i porovnání lidských a zvířecích tělních tekutin.“

 
Odeslat komentář k článku "Jak dlouho jsi, skvrno? "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Jak dlouho jsi, skvrno? " e-mailem

Diskuse/Aktualizace