Jak fungují stop-kodóny na ribosomech bakterií

27.7.2010

Při ukončení proteosyntézy se bakteriální uvolňovací faktory RF1 a RF2 vážou na ribosom specifickým rozpoznáním stop-kodónu na mRNA, čímž se spustí hydrolýza vazby nascentního polypeptidu na tRNA, a tím se uvolní nově syntetizovaný protein. Uvolňovací faktory jsou vysoce specifické na uracil v první poloze stop-kodónu a rozeznávají puriny v druhé a třetí poloze, přičemž RF1 čte UAA a UAG, a RF2 čte UAA a UGA. Švédští pracovníci nyní popsali molekulární dynamiku volné energie na různých sourodých i nesouurodých terminálních komplexech. Ukazuje se, že celkový mechanismus čtení zahrnuje dosud neznámé interakce a rozpoznávací mechanismy tripletového kodónu pro tryptofan.

Odeslat komentář k článku "Jak fungují stop-kodóny na ribosomech bakterií "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Jak fungují stop-kodóny na ribosomech bakterií " e-mailem

Diskuse/Aktualizace