Jak je to s teorií univerzálního společného předka?

22.6.2010

Univerzální společný předek je základním pilířem moderní teorie evoluce. I když klasické důkazy správnosti této teorie jsou obrovské, jsou omezeny na příbuznost specifických biologických kmenů spíše než života jako celku. Přes obecný příjem této teorie teprve D.L. Theobald (viz časopios Nature z května 2010) použil základní formální test, aniž by vycházel z toho, že podobnost sekvencí nukleotidů v genomu je důkazem genetické příbuznosti. Použitím modelové selekční teorie v molekulární fylogenezi prokázal jasně, že univerzální předek platí pro všechny organismy i s tím, že docházelo k horizontálnímu přenosu genů a symbiotickým fúzím. Jde o mocnou podporu myšlenky takzvané monofylie veškerého života na Zemi.

Odeslat komentář k článku "Jak je to s teorií univerzálního společného předka? "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Jak je to s teorií univerzálního společného předka? " e-mailem

Diskuse/Aktualizace