Jak nakouknout do organismu

28.6.2007

Pro zobrazení vnitřku lidské těla dlouhé desítky let sloužil jenom rentgen. Po velkém úspěchu jaderné magnetické rezonance se objevují i další metody. Výzkumníci z Purdue University testují na myších techniku, která umožní sledovat degenerativní změny nervových vláken pomocí Ramanových spekter vápenatých kationů. Podrobněji o Ramanových spektrech viz akademon.cz z 28.6.2004.

Ze změn koncentrací Ca2+ iontů můžeme získat mnoho cenných informací o nervové tkáni. Při jejich sledování využívají francouzští vědci pro změnu bioluminiscence. Vpraví do těla luminiscenční bílkovinu. Intenzita jejího vyzařování závisí kromě jiných faktorů též na přítomnosti vápenatých kationů. Stručné vysvětlení luminiscence najdeme v aktualitě akaademon.cz „Rychlé nalezení trhaviny pomocí luminiscenčních spekter“ ze dne 11.10.2004.

 
Odeslat komentář k článku "Jak nakouknout do organismu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Jak nakouknout do organismu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace