Jak nerozplácnout mušku

27.6.2014
Sameček octomilky Drosophila melanogaster. Skutečná velikosti 2,5 mm. Foto André Karwath aka Aka 2005, licence  Creative Commons Attribution-Share 2.5

Rychlý únik mušky octomilky (Drosophila melanogaster) před hrozícím nebezpečím zajišťuje několik procesů (viz akademon.cz 28.10.2012). Výzkumný tým z Howard Hughes Medical Institute pod vedením Gwyneth Card zjistil, že přes jednoduchou nervou soustavu a malý počet neuronů, kterými muška disponuje, má dokonce dva únikové mechanismy. Jeden standardní a druhý nouzový, o osm milisekund rychlejší, ale mnohem méně stabilní. Blíží-li se nebezpečí, které při experimentech představoval přibližující se černý kotouč, nejprve se aktivují neurony pro pomalejší, stabilnější únik (akademon.cz 29.8.2008). Překročí-li přibližování kotouče určitou rychlost, aktivuje se odlišný pár neuronů a muška uniká rychle za cenu ztráty stability letu. Výzkumný tým analyzoval přes 4.000 vzletů snímaných rychlou kameru. K určení konkrétních nervových drah využili geneticky modifikovaných octomilek, u kterých byly zkoumané nervové buňky blokovány.

 
Odeslat komentář k článku "Jak nerozplácnout mušku "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Jak nerozplácnout mušku " e-mailem

Diskuse/Aktualizace