Jak octomilky vnímají světlo

9.12.2010
Sameček octomilky Drosophila melanogaster. Skutečná velikosti 2,5 mm. Foto André Karwath aka Aka 2005, licence  Creative Commons Attribution-Share 2.5 Generic

Vnímání světla jinak než očima je u mnoha živočišných druhů běžné a většinou jsou ve hře specifické orgány. Nyní se však zjistilo, že celý povrch larvy octomilky rodu Drosophila je pokryt nervovými dendrity vnímajícími modré a ultrafialové světlo, které umožňují larvám vyhnout se přílišnému osvětlení. Jde tu o systém odlišný od jiných fotoreceptorů tohoto druhu, ale podobný systému zjištěnému u hlístic. Foto André Karwath 2005.

Odeslat komentář k článku "Jak octomilky vnímají světlo "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Jak octomilky vnímají světlo " e-mailem

Diskuse/Aktualizace