Jak odstranit rtuť

31.3.2006
Citace:
Worthington, M. J. H., Kucera, R. L., Albuquerque, I. S., Gibson, C. T., Sibley, A., Slattery, A. D., Campbell, J. A., Alboaiji, S. F. K., Muller, K. A., Young, J., Adamson, N., Gascooke, J. R., Jampaiah, D., Sabri, Y. M., Bhargava, S. K., Ippolito, S. J., Lewis, D. A., Quinton, J. S., Ellis, A. V., Johs, A., Bernardes, G. J. L. and Chalker, J. M. (2017), Laying Waste to Mercury: Inexpensive Sorbents Made from Sulfur and Recycled Cooking Oils. Chem. Eur. J.. doi:10.1002/chem.201702871
Zdroj

Při provozu těžebních plošin vzniká mnoho odpadních vod znečištěných těžkými kovy a robou. Kvůli své jedovatosti je zvláštně nebezpečná kontaminace rtutí. Před vypuštěním do moře je třeba je důkladně vyčistit, což není tak jednoduchá věc. Proto v Pacific Northwest National Laboratory vyvinuli speciální sorbent s extrémně malými póry. Jeho povrch pokrývají thiolové skupiny –SH, k nimž má rtuť, ale i další kovy jako olovy či kadmium, velkou afinitu. Nový produkt vstoupil na trh pod pojmenováním thiol-SAMMS.

Jinou metodu pro odstranění rtuťové kontaminace, tentokrát v přístavních usazeninách, vyvinuli rovněž ve Spojených státech. Spočívá v kombinaci ultrazvuku, který rtuťové ionty dostane ze sedimentu do roztoku, a speciálních bakterií, které je následně absorbují.

6.10.2017: Reakce  esteru olejové kyseliny s molekulou síry S8. Jednotlivé molekuly triacylglycerolů se prováží dohromady krátkými řetězci sírových atomů, takže původně kapalná směs ztuhne a ztmavne. Reakcí síry a použitého oleje na smažení získáme polymer, který velmi dobře reaguje se rtutí. S jeho pomocí můžeme odstraňovat rtuť z životního prostředí, kam se dostává různými způsoby, např. při těžbě zlata, spalování uhlí nebo odpadu, rafinaci ropy a zemního plynu, elektrolytické výrobě louhů, metalurgii anebo z některých fungicidů. V časté podobě methylrtuti CH8Hg+ jde o nebezpečnou, neurotoxickou sloučeninu. Její odstraňování z životního prostředí je nanejvýš žádoucí.

Rtuť lapající polymer získáme zahříváním rostlinného oleje se sírou, která představuje levný vedlejší produkt rafinace ropy. Rostlinné oleje náleží chemicky mezi tuky, tedy estery vyšších mastných kyselin s glycerolem, tzv. triacylglyceroly. Na obrázku reaguje ester olejové kyseliny s molekulou síry S8. Jednotlivé molekuly triacylglycerolů se prováží dohromady krátkými řetězci sírových atomů, takže původně kapalná směs ztuhne a ztmavne. Jde o stejnou reakci, kterou využíváme ke zpevnění gumy, tzv. vulkanizaci.

Pepakos 12.10.2017: Proč použitý olej? Čerstvý ne?

15.10.2017: I s čerstvým by to šlo, ale použitý jako odpad je zdarma...

 
Odeslat komentář k článku "Jak odstranit rtuť "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Jak odstranit rtuť " e-mailem

Diskuse/Aktualizace