Jak probíhá osmoregulace v bakteriích

10.4.2009

Mikroorganismy jsou schopny rychle reagovat na výrazné změny v obsahu solí, teplotě a osmolaritě vnějšího prostředí tím, že upravují obsah intracelulárních rozpuštěných látek. Děje se tak rychlým přenosem tzv. osmolytů, což jsou polární organické molekuly, jež se mohou hromadit vnitrobuněčně až v molárních koncentracích. Jedním z nejdůležitějších osmolytů je N,N,N-trimethylglycin (glycinový betain), který se vyskytuje v eubakteriích, archebakteriích, nižších houbách, rostlinách i živočiších. Němečtí vědci nyní studovali detailní chování přenášeče betainu (spolu se sodnými ionty) označeného BetP v bakterii Corynebacterium glutamicum (o tom v Nature z března 2009). V tomto přenášeči se betain váže v tryptofanovém oddíle uzavřeném z obou stran membrány aromatickými řetězci. BetP má celkovou strukturu jako tři nepříbuzné, s Na+ spřažené přenášeče. Na rozdíl od nich se však vyskytuje v intermediární poloze mezi dovnitř a ven směřující konformací. Trimerní struktura BetP a porušení trojdílné symetrie osmoticky citlivými C-terminálními šroubovicemi ukazují na regulační mechanismus Na+-spřaženého transportu osmolytu k vyrovnání osmotického stresu.

Odeslat komentář k článku "Jak probíhá osmoregulace v bakteriích "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Jak probíhá osmoregulace v bakteriích " e-mailem

Diskuse/Aktualizace