Jak působí Ebola

26.2.2009
Vlákénka na povrchu buňky ve středu obrázku představují jednotlivé viriony viru Ebola. Snímek byl pořízen rastrovacím elektronovým mikroskopem. Foto Paul Bates, University of Pennsylvania School of Medicine.

Doc. Paul Bates, z lékařské fakulty na University of Pennsylvania zjistil, proč je virus Ebola, který způsobuje u lidí a primátů krvácivé horečky s úmrtností až 90%, tak nebezpečný. Jeden z jeho proteinů se váže na bílkovinu tetherin, a tím ji inaktivuje. Tetherin hraje důležitou roli v obraně těla proti virové infekci. Viry se nedokáží samy množit, potřebují k tomu živou buňku. Proniknou do ní a využijí jejího enzymatického aparátu k vlastní reprodukci. A právě bílkovina tetherin zabraňuje tomu, aby nové viriony mohly opustit buňky, v nichž vznikly, a infikovat další. Na snímku pořizeném elektronovým mikroskopem vidíme na buňce v jeho středu vlákénka, což jsou jednotlivé viriony viru Foto Paul Bates, University of Pennsylvania School of Medicine.

 
Odeslat komentář k článku "Jak působí Ebola "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Jak působí Ebola " e-mailem

Diskuse/Aktualizace