Jak působí brasinosteroidy

13.4.2007

Brasinosteroidy jsou hormony působící na růst rostlin – při jejich nedostatku se růst prakticky zastavuje. Tyto látky se vážou na receptor BRI1, čímž se aktivují transkripční faktory jako BES1 a tím se modifikuje exprese genů. Nedávné výzkumy ukázaly, že se tak aktivuje růst nejen v povrchové epidermis, nýbrž i ve vnitřních vrstvách rostlinných pletiv.Ukazuje se tak, že růst epidermis reguluje do značné míry i růst ostatních částí rostliny.

Odeslat komentář k článku "Jak působí brasinosteroidy "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Jak působí brasinosteroidy " e-mailem

Diskuse/Aktualizace