Jak putovaly Nobelovy ceny

28.8.2012

Nedávný průzkum provedený Scientific Američan a zahrnující „vědecké“ Nobelovy ceny, tedy za fyziku, chemii a fyziologii nebo lékařství (nikoli tedy za ekonomii, literaturu či mír) ukázal na zajímavý pohyb těchto cen za posledních 110 let. Do 1. světové války jich bylo uděleno nejvíce v Německu (14), ve Francii (9), Velké Británii (6) a po třech v USA, Švédsku a Nizozemsku, a šest ve zbytku světa. Mezi 1. a 2. světovou válkou pak jich bylo opět nejvíce v Německu (20), dále ve Velké Británii (13), USA (10), Francii (5), po třech ve Švédsku a Dánsku, a 14 ve zbytku světa. Mezi léty 1945-2010 jich bylo zcela bez konkurence nejvíce v USA (126), pak ve Velké Británii (45), Německu (23), Švýcarsku (14), Francii (12), Japonsku (9). Švédsku (7), Rusku (7), Nizozemsku (2) a Dánsku (2), a 27 ve zbytku světa. Průměrný věk nobelistů stoupl od roku 1900 z 42 let na 58 let v roce 2010. Počet mužů vysoko převyšoval počet žen (537 proti 15). Foto ®© The Nobel Foundation.

Odeslat komentář k článku "Jak putovaly Nobelovy ceny "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Jak putovaly Nobelovy ceny " e-mailem

Diskuse/Aktualizace