Jak se hledají apoptotické buňky?

14.10.2009

Fagocytóza, která odstraňuje buňky určené k zániku v nejrůznějších tkáních je zajímavá v tom, že buňky určené k apoptóze nelze téměř nalézt. Je to zřejmě dáno tím, že apoptotické buňky vysílají signály typu „najdi mě“ a ty jsou rychle rozeznány pohyblivými fagocyty, jako jsou monocyty, makrofágy a dendritické buňky. Američtí vědci nyní prokázali, že signály tvoří ATP a UTP (v ekvimolárních koncentracích) závislé na kaspáze a ty upozorňují na přítomnost k smrti připravených buněk. Rozhodujícím sensorem pro tyto nukleotidy je receptor P2Y2.

Odeslat komentář k článku "Jak se hledají apoptotické buňky? "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Jak se hledají apoptotické buňky? " e-mailem

Diskuse/Aktualizace