Jak se otáčí bakteriální bičík

16.9.2010

Bičíkový motor pohání rotaci bičíkových vláken rychlostí několika set otáček za sekundu, využívaje k tomu elektrochemický gradient kationtů přes cytoplasmatickou membránu k tvorbě točivého momentu. Rychlý přesun ze směru hodinových ručiček k opačnému směru pak určuje přechod z hladkého pohybu k překotným změnám pohybu a tím i směru pohybu. V tvorbě točivého momentu je zapojen protein FliG, který tvoří prstenec v rotoru bičíku, když interaguje s kanálovým statorem v podjednotce MotC. Nyní byla odhalena molekulární struktura celé délky FliG a změny provázející změnu rotace. Ve hře je tu tvorba prstence o 34 podjednotkách FliG s vazebnými helixy o velikosti 45 nanometrů. Změna směru pohybu bakterie proběhne za méně než tisícinu sekundy.

Odeslat komentář k článku "Jak se otáčí bakteriální bičík "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Jak se otáčí bakteriální bičík " e-mailem

Diskuse/Aktualizace