Jak se žije lidem ve světě

28.9.2007

Nedávná analýza provedená na základě několika desítek údajů o svobodě slova, vlivu na řízení státu, vztahu k životnímu prostředí, úrovně zdravotnictví atp. více než 200 zemí světa od Číny po San Marino či Kiribati ukázala pozoruhodné rozdíly. Jestliže shrneme celkové hodnocení do stupnice od –2,5 (nejhorší) po +2,5 (nejlepší), zjistíme, že nad +1,5 se dostala Auastrálie, Dánsko, Finsko, Island, Německo, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Švédsko a Švýcarsko. Na druhém konci žebříčku (s hodnotami pod –1,5) leží pak Dem. republika Kongo, Kuba, Eritrea, Sev. Korea (rekord –2,32), Libérie, Libye, Myanmar, Somálsko, Súdán, Sýrie a Zimbabwe. Z postkomunistických zemí si nejlépe vede Slovinsko (+1,10), následuje Maďarsko, Polsko a Estonsko (nad +1,0), pak Česko, Lotyšsko, Slovensko a Litva (nad +0,9), zatímco Bulharsko má 0,56, Chorvatsko 0,46 a Rumunsko 0,38. Všechny ostatní země z této skupiny jsou pod nulou, a to Rusko má –0,52, Ukrajina –0,59, Tádžikistán –0,95, Kyrgyzstán –0,96, Kazachstán –1,05, Uzbekistán –1,36 a Bělorusko –1,45. V této tabulce je Česko na 40. místě.

Odeslat komentář k článku "Jak se žije lidem ve světě "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Jak se žije lidem ve světě " e-mailem

Diskuse/Aktualizace