Jak spatřit orbital

31.5.2013
s orbital atomu vodíku. Phys. Rev. Lett. 110, 213001, 2013

Přímo zobrazit atomový orbital pomocí fotoionizační mikroskopie se podařilo Anetě Stodolně z nizozemského FOM Institute for Atomic and Molecular Physics spolu s Marcem Vrakkingem z berlínského Max-Born-Institute. Orbital je oblast poblíž atomového jádra, ve které se s určitou pravděpodobností vyskytuje elektron. Z atomů vodíku odtrhovali laserovým paprskem elektrony, jež urychlovali elektrickým polem do detektoru. Elektrostatická čočka, skrz kterou elektrony prolétávaly, zajistila zvětšení obrazu 200.000 krát. V současné době studují atomy helia. Bude zajímavé sledovat, zdali se zdaří zobrazit i orbitaly těžších atomů, které nemají jednoduchý kulový tvar. Výsledek jejich snažení vidíme na obrázku (Phys. Rev. Lett. 110, 213001, 2013).

Miloš Urban 17.6.2013: Překvapuje mě, že je možné vidět atomový orbital. Orbital přeci není nic reálného, je to jen znázornění řešení Schrödingerovy rovnice v prostoru...?!

akademon.cz 17.6.2013: Kvadrát vlnové funkce popisuje rozložení elektronu v prostoru, přesněji řečeno pravděpodobnost možného výskytu elektronu. Je to tedy oblast, kde ho nejspíš najdeme, takže by měla nějak projevit. Dráha Země kolem Slunce také není nic, nač bychom si mohli sáhnout. Nicméně při vhodném způsobu snímání můžeme získat její obraz. Rozhodně bude zajímavé, podaří-li se zobrazit i jiné orbitaly než s, které již mají mnohem složitější tvary. Šance vzniku kruhového artefaktu asi bude vyšší než u složitějších tvarů.

 
Odeslat komentář k článku "Jak spatřit orbital "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Jak spatřit orbital " e-mailem

Diskuse/Aktualizace