Jak vnímá octomilka zvukové signály a gravitaci?

14.4.2009
Sameček octomilky Drosophila melanogaster. Skutečná velikosti 2,5 mm. Foto André Karwath aka Aka 2005, licence  Creative Commons Attribution-Share 2.5 Generic

Skupina japonských, amerických a německých vědců studovala podrobně nervové dráhy octomilky Drosophila melanogaster, zachycující čichové a chuťové signály, o nichž je známo, že se strukturně i funkčně podobají drahám lidským, ale nadto se zaměřili na dvě dráhy méně prozkoumané, totiž vjem sluchový a vjem gravitační. Ukázalo se, že oba typy signálů jsou vnímány tzv. Johnstonovým orgánem, který obsahuje shluky mechanosensitivních neuronů, zachycujících specifické pohyby tykadla. Pouze na zvuk citlivé neurony obsahují mechanosensitivní kanál NompC. Obě nervové podskupiny se liší v centrálních výběžcích, které připomínají vestibulární a sluchové dráhy v lidském mozku. Můžeme tak hovořit o základně pro systematické funkční a molekulární zpracování problému, jak jsou různé mechanické stimuly zaznamenávány a zpracovány. Foto André Karwath 2005.

Odeslat komentář k článku "Jak vnímá octomilka zvukové signály a gravitaci? "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Jak vnímá octomilka zvukové signály a gravitaci? " e-mailem

Diskuse/Aktualizace