Jak vzniká včelí královna

5.7.2011
Včela medonosná (Apis mellifica): 1 – trubec, 2 – královna, 3 – dělnice. V levé části jsou znázorněny jejich nohy ve větším zvětšení: a – košíček, b – kartáček pro sběr pylu. Obrázek převzat z Brehmova života zvířat, díl I., vydáno Nakladatelstvím J.Otto, společnost s r.o. v Praze, 1929.

Ve včelích úlech se kromě málo uznávaných trubců vyskytují samičí dělnice a královna. Její vznik však není dán genetickou výbavou, nýbrž potravou. Obsahuje totiž royalaktin, což je protein o hmotnosti 57 kilodaltonů a ten způsobuje, že včelí larvy se vyvinou v královny. Podobný vliv má royalaktin i na octomilky. Aktivuje totiž kinázu p70 S6, která je zapojena do vzrůstu velikosti, aktivity mitogenní proteinkinázy a titru juvenilního hormonu, důležitého pro vývoj vaječníků. Ukazuje se tedy, že specifický faktor v královnině potravě pohání její vývoj signální drahou zprostředkovanou receptorem epidermánlního růstového faktoru. O rozdílech v methylaci DNA mezi včelí královnou a dělnicí více akademon.cz 16.12.2010.

Legenda k obrázku: Včela medonosná (Apis mellifica): 1 – trubec, 2 – královna, 3 – dělnice. V levé části jsou znázorněny jejich nohy ve větším zvětšení: a – košíček, b – kartáček pro sběr pylu.

Odeslat komentář k článku "Jak vzniká včelí královna "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Jak vzniká včelí královna " e-mailem

Diskuse/Aktualizace