Jeden atom, jeden foton

13.3.2007

Týmu profesora Rempeho z Max Planckova ústavu kvantové optiky se podařil husarský kousek. Dokáží kontrolovat emisi jediného fotonu z osamoceného atomu rubidia. Ten drží při nízké teplotě pomocí laserového paprsku v tzv. magneto-optické pasti, takže nemůže zmizet. Druhým laserovým paprskem pak vyvolají stimulovanou emisi fotonu z rubidiového atomu.

Další miniaturizace se zdařila nizozemským fyzikům, kteří zrcadlo nezbytné pro vyvolání stimulované emise a tedy pro fungování laseru nahradil pouhým jediným atomem. K laserovému efektu tak dochází interakcí mezi dvěma ochlazenými, v pasti chycenými atomy.

 
Odeslat komentář k článku "Jeden atom, jeden foton "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Jeden atom, jeden foton " e-mailem

Diskuse/Aktualizace