Jedovatá kasava

29.10.2014
hlíza manioku jedlého, obr.Wikimedia Commons  GNU Free Documentation License 1.2

Maniok jedlý (Manihot esculenta) z čeledi pryšcovitých, zvaný kasava nebo tapioka, je základní složka potravy pro 500 milionů lidí zejména v Africe. Jeho hlíza (viz obr., Wikimedia Commons) se užívá se i jako krmivo či k vaření piva. V buňkách jejích pletiv se vyskytuje glykosid (derivát cukrů) linamarin, který se při poškození buněk hydrolyzuje enzymem linamarázou na prudce jedovatý kyanovodík HCN. Rostlina se tak brání proti škůdcům. Vaření, kvašení i sušení ho může spolehlivě odstranit, ale nemusí. Při nedostatečném zpracování zůstávají v hlíze jeho zbytky, které v tropických oblastech vyvolávají chronické otravy, zejména poškození nervů. Jednoduché činidlo pro odhalení zbytkového kyanovodíku vyvinul Felix Zelder z Curyšské univerzity spolu s Lucasem Tivanou z mozambické Universidade Eduardo Mondlane. Jeho základem je cyklický komplex kobaltu, který za přítomnosti kyanovodíku změní barvu z oranžové na fialovou. Účast afrického vědce na projektu snad znamená, že nové činidlo bude pro pojídače manioku přínosem, a nejedná o akci, jak si v Evropě mylně představujeme, že můžeme Afričanům pomoci.

 
Odeslat komentář k článku "Jedovatá kasava "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Jedovatá kasava " e-mailem

Diskuse/Aktualizace