Jsme schopni zaznamenávat magnetické pole?

3.8.2011

Řada živočichů, jako stěhovaví ptáci, jsou schopni registrovat zemské magnetické pole pro účely navigace na vzdálenosti tisíců kilometrů. Slouží k tomu proteiny zvané kryptochromy. Pracovníci massachusettské univerzity ve Worcesteru nahradili gen pro kryptochrom v octomilce lidskou verzí a pak umístili octomilky do dvouramenného bludiště, v němž jedno rameno bylo magnetické. Potom porovnávali počty octomilek v obou ramenech a zjistili, že lidský gen pro kryptochrom má stejný účinek jako původní gen octomilky a že tedy alespoň na molekulární úrovni máme geny pro sledování magnetického pole.

Odeslat komentář k článku "Jsme schopni zaznamenávat magnetické pole? "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Jsme schopni zaznamenávat magnetické pole? " e-mailem

Diskuse/Aktualizace