K čemu jsou nanodráty

26.4.2007

Podstatné zvýšení účinnosti solárních baterií anebo detektorů záření lze docílit pomocí polovodivých nanodrátů, tedy válcovitých útvarů o průměru nanejvýš v desítkách nanometrů. Jsou-li uspořádány rovnoběžně, vytváří prostředí, které je velmi účinné při zachycování dopadajícího záření. Takové detektory mohou spolehlivě zachytit jediný foton. Ostatně zajímavé optické vlastnosti vykazují obdobné struktury, jež nacházíme v živočišné říši (akademon.cz 20.1.2007 a 12.4.2007). Další zvýšení účinnosti lze pak dosáhnout použitím koaxiálních nanodrátů, jejichž jádro z fosfidu galitého obklopuje nikoliv válcovitý, leč spíše šestiúhelníkový obal z nitridu galitého. Rozdílné vlastnosti polovodičů pak ztěžují návrat světlem excitovaného elektronu na jeho původní místo, což bychom makroskopicky nezachytili jako elektrický proud.

Jiné řešení, jak zvýšit účinnost fotovoltaických článků, představuje práce vědců z Georgia Tech Research Institute. Výrazným způsobem zvětšili plochu polovodivého teluridu nebo sulfidu kademnatého, což jsou látky, které přeměňují sluneční záření na elektřinu. Pomocí standardních fotolitografických technik vytvořili pole kvádrů 40 x 40 mikrometrů, každý z nich 100 mikrometrů vysoký. Vzdálenosti mezi nimi činí 10 mikrometrů. Jde sice o struktury výrazně větší, než jsou nanodráty, takže i jejich účinnost bude nižší, avšak výroba je nepochybně snazší.

 
Odeslat komentář k článku "K čemu jsou nanodráty "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "K čemu jsou nanodráty " e-mailem

Diskuse/Aktualizace