K velkému vymírání

26.10.2015
Deformovaná schránka chitinovce Ancyrochitina (vlevo) a normální (vpravo). Bílá úsečku je 0,1 mm dlouhá. Obr. Thijs R. A. Vandenbroucke  et al., Metal-induced malformations in early Palaeozoic plankton are harbingers of mass extinction, Nature Communications 6, Article number: 7966, doi:10.1038/ncomms8966.

organismů na rozhraní ordoviku a siluru mohla přispět změna složení oceánů. Na základě vysokého obsahu kovů ve zkamenělém tehdejším mořském planktonu to usuzuje Wolfgang Kiessling z Universität Erlangen-Nürnberg a Thijs R. A. Vandenbroucke z Gentské univerzity spolu s dalšími kolegy. V libyjských usazeninách korelují silně deformované schránky mikroskopických chitinovců rodu Ancyrochitina s vysokým obsahem železa, molybdenu, olova, manganu a arsenu, což doprovázel výrazný pokles množství rozpuštěného kyslíku. Koncentrace kovů v tehdejší mořské vodě dosáhla takových hodnot, že přiotrávila přítomný plankton. Důsledkem byla tvorba deformovaných schránek. Co způsobilo změnu chemismu oceánů, nám fosilie bohužel zatím neprozrazují. Na obrázku můžeme porovnat deformovanou schránku chitinovce Ancyrochitina (vlevo) s normální (vpravo). Bílá úsečku je 0,1 mm dlouhá. Obr. Thijs R. A. Vandenbroucke et al., Metal-induced malformations in early Palaeozoic plankton are harbingers of mass extinction, Nature Communications 6, Article number: 7966, doi:10.1038/ncomms8966. Chitinovci (Chitinozoa) jsou vyhynulé mikroorganismy nejasného zařazení s chitinózními schránkami.

 
Odeslat komentář k článku "K velkému vymírání "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "K velkému vymírání " e-mailem

Diskuse/Aktualizace