Kadmium nahrazuje zinek

28.3.2008

Větší část přenosu uhlíku z atmosféry do hlubin oceánů je zařizována mořským fytoplanktonem za použití karbonátdehydratázy při reverzibilní hydrataci oxidu uhličitého. Aktivní místo tohoto enzymu váže zinek, ale některé rozsivky obsahují místo zinku kadmium, jež je obecně považováno za toxický prvek. Analýza dehydratázy zjistila čtyři formy tohoto enzymu v rozsivce Thalassiosira weissflogii: vázající kadmium, vázající zinek, vázající acetát a bez vazebného elementu.

Odeslat komentář k článku "Kadmium nahrazuje zinek "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Kadmium nahrazuje zinek " e-mailem

Diskuse/Aktualizace