Kaspáza-8 podporuje apoptózu buněk

8.4.2011

Ukazuje se, že kaspáza-8 zprostředkovává apoptózu indukovanou „smrtícími receptory“ na povrchu buněk. Zároveň však zabraňuje nekróze závislé na proteinkináze interagující s receptory (RIPK). Bez kaspázy-8 umírají myši během embryonálního vývoje, což je zřejmě způsobeno nikoli nepřítomností apoptózy, nýbrž nekrózou závislou na RIPK3.

Zánět mozku je typickým příznakem neurodegenerativních chorob, kdy mikroglia zřejmě hrají úlohu v patogenezi takových nemocí tím, že secernují neurotoxické cytokiny. Podrobné pokusy s buněčnými a živočišnými modely zánětů ukazují, že aktivace mikroglií vyžaduje řízenou aktivaci kaspázy-8 a kaspázy 3/7, což jsou činitelé hrající úlohu v buněčné smrti. Inhibice kaspázové kaskády zabraňuje aktivaci mikroglií a neurotoxicitě. Aktivace kaspázy se vyskytuje též v mozkových mikrogliích u pacientů s Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou, takže inhibitory kaspázy mohou mít terapeutický význam.

Odeslat komentář k článku "Kaspáza-8 podporuje apoptózu buněk "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Kaspáza-8 podporuje apoptózu buněk " e-mailem

Diskuse/Aktualizace