Katalyzovaný vznik vazby C-N

16.12.2009

Vazbu mezi uhlíkem a dusíkem najdeme v mnoha užitečných sloučeninách, např. plastických hmotách, hnojivech, léčivech, insekticidech. Její vytváření je energeticky dosti náročné. Vychází se při tom z amoniaku, který doposud připravujeme přes sto let starým tradičním procesem za vysoké teploty a tlaku. Prof. Paul Chirik se svým týmem z Cornell University připravil komplexní hafniovou sloučeninu, která katalyzuje reakci molekulární dusíku N2 s oxidem uhelnatým CO. Dvě molekuly komplexu sevřou mezi sebe molekulu dusíku, přičemž mezi nimi vzniknou nové vazby a rozpojí se velmi pevně vázané atomy dusíku. Nová látka reaguje s oxidem uhelnatým bez problémů za vzniku vazby mezi dusíkem a uhlíkem. Okyselením se pak z komplexní molekuly uvolní oxamid NH2COCON2.

 
Odeslat komentář k článku "Katalyzovaný vznik vazby C-N "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Katalyzovaný vznik vazby C-N " e-mailem

Diskuse/Aktualizace