Kávovar v laboratoři

17.5.2015
Badyánovník anýzový, obr. Franz Eugen Köhler v Köhler's Medizinal-Pflanzen, 1897, via Wikimedia Commons. Dole je znázorněna struktura šikimové kyseliny

Kávovar sice patří ke standardní výbavě laboratoří, dosud se však využíval pouze k občerstvování osob tam pracujících. Stroj na přípravu espresa bez jakýchkoli úprav použili k izolaci šikimové kyseliny z rozdrcených plodů badyáníku anýzového (Illicium anisatum) v laboratoři Jasona A. Smitha z University of Tasmania. Chemicky jde o tlakovou extrakci horkou vodou, byť tasmanští chemici využili vody s 30% ethanolu. Kondenzování vodní páry přímo v extrahované látce, zpravidla mleté kávě, způsobuje, že extrakce probíhá za teploty blízké bodu varu. Pracovní tlak dosahuje téměř dvacetinásobku tlaku atmosférického, u domácích přístrojů obvykle jen patnáctinásobku.

Šikimová kyselina, jejíž strukturu vidíme na obrázku, je významným metabolitem rostlin a mikroorganismů. Podařilo se ji izolovat roku 1885 právě ze semen badyánovníku anýzového, která používáme jako koření pod jménem badyán. Japonské pojmenování pro tento strom zní šikimi, odtud neobvyklé jméno pro šikimovou kyselinu. Ve farmaceutickém průmyslu se využívá jako výchozí sloučenina pro přípravu aktivní složky antivirového preparátu Tamiflu.

Badyánovník anýzový si můžeme prohlédnout na kresbě Franze Eugena Köhlera z Köhler's Medizinal-Pflanzen, 1897, via Wikimedia Commons. Dole na obrázku je znázorněna struktura šikimové kyseliny.

 
Odeslat komentář k článku "Kávovar v laboratoři "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Kávovar v laboratoři " e-mailem

Diskuse/Aktualizace