Klíč pro vstup bakterií do buněk

14.8.2011

Protein, který umožňuje bakteriím, aby se přichytily k hostitelským buňkám a vnikaly do nich, by mohl být cílem pro potlačení infekce. Pracovníci univerzity v Dallasu pátrali po takovém proteinu ve Vibrio parahaemolyticus, který může způsobovat otravu jídlem. Našli protein MAM7, který je exprimován ve vnější bakteriální membráně. Odstranění MAM7 snižuje schopnost bakterie vázat se na lidské a myší buňky. Hlístice, které pozřely patogenní bakterie, umíraly dříve než hlístice krmené neškodnou Escherichia coli. Vystavení lidských buněk neškodné E. coli se schopností exprimovat MAM7 zvýšilo rezistenci k V. parahaemo-lyticus i dalším patogenním bakteriím. Otvírá se tu tedy další možnost boje proti infekci.

Odeslat komentář k článku "Klíč pro vstup bakterií do buněk "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Klíč pro vstup bakterií do buněk " e-mailem

Diskuse/Aktualizace