Kmitající kontrastní látka

9.8.2010

Xiaohu Gao se svým týmem z University of Washington připravil novou kontrastní látku, která umožní vyhledat třeba i jedinou metastazující rakovinou buňku. Tvoří ji nanočástice o prměru 30 nm s magnetickým jádrem z oxidu železitého. Tu pokrývá izolační organická vrstva. Vnější povrch tvoří zlaté pokrytí. Zvýšení citlivosti zobrazení se dosahuje dvojím působením. Nejprve pulzní magnetické pole rozkmitá nanočástice pomocí protilátek navázané na ty buňky, které chceme zobrazit. Vzápětí infračervené záření vybudí fotoakustický jev (mechanické pohyby vyvolané absorpcí elektromagnetického záření vedoucí ke vzniku zvukových vln). Citlivý ultrazvukový detektor vytvoří obraz zkoumané tkáně, ve kterém potlačí vše, co nekmitá správnou frekvencí.

 
Odeslat komentář k článku "Kmitající kontrastní látka "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Kmitající kontrastní látka " e-mailem

Diskuse/Aktualizace