Kmity nanokrystalu

27.5.2013
Kmitající nanokrystalek Au o průměru 350 nm. Červené oblasti expandují, modré se zanořují. Obr. Jesse Clark/UCL.

Zviditelnit vibrace zlatého krystalku o průměru 350 nm se podařilo týmu Jesseho Clarka z London Centre for Nanotechnology, součásti University College London. Nanokrystal excitovali krátkým pulsem infračerveného světla. Jeho kmity sledovali pomocí femtosekundových pulsů rentgenového laseru v americké SLAC National Accelerator Laboratory. Rentgenové záření má vlnové délku srovnatelnou se vzdálenostmi mezi atomy. Z jeho ohybu nebo interference můžeme určit strukturu zkoumaného vzorku na atomární úrovni. Jsou-li pulsy dostatečně krátké, zachytíme i drobné změny způsobené např. kmity. Clarkův tým s překvapením zjistil, že najednou se rozkmitá celý krystalek, což bylo v rozporu s původním očekáváním. Kmity (fonony) se po něm měly šířit rychlostí zvuku. Na obrázku vidíme kmitající nanokrystalek zlata o průměru 350 nm. Červené oblasti expandují, modré se zanořují. Obr. Jesse Clark/UCL.

Krátké video kmitajícího nanokrystalku si můžeme prohlédnout zde. Začíná 110 pikosekund po excitaci a bylo nasnímáno frekvencí miliarda obrázků za sekundu.

 
Odeslat komentář k článku "Kmity nanokrystalu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Kmity nanokrystalu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace