Kolaps kaldery

15.7.2016
Vlevo (A) Letecký snímek ledovce nad kalderou, vpravo (B) láva vytékající z kráteru Holuhraun (M.T. Gudmundsson et al., Gradual caldera collapse at Bárdarbunga volcano, Iceland, regulated by lateral magma outflow, Science  15 Jul 2016: Vol. 353, Issue 6296, DOI: 10.1126/science.aaf8988).

Postupný vznik kaldery od srpna 2014 do únoru 2015 při výbuchu islandské sopky Bárdarbunga sledoval, popsal a vyhodnotil rozsáhlý tým vulkanologů z mnoha zemí světa. Jako první autor figuruje Magnus T. Gudmundsson z Islandské univerzity v Reykjaviku. Kalderou rozumíme kotlovitou prohlubeň vzniklou po úniku magmatu při výbuchu sopky. Ve sledovaném případě láva unikala 48 km dlouhým bočním kanálem a vytékala kráterem Holuhraun severovýchodně od sopky Bárdarbunga (viz obr.B). Kaldera vznikala postupným propadem hornin nad dutinou po odteklém magmatu. Jak vidíme na obrázku A (M.T. Gudmundsson et al., Gradual caldera collapse at Bárdarbunga volcano, Iceland, regulated by lateral magma outflow, Science 15 Jul 2016: Vol. 353, Issue 6296, DOI: 10.1126/science.aaf8988), nakonec dosáhla rozměrů 11 x 8 km a hloubky 65 m. Pozorování má velký význam, protože nejde o příliš častý jev. Během 20.století proběhl jen pětkrát. Práci komplikovala skutečnost, že celý proces probíhal pod ledovcem.

 
Odeslat komentář k článku "Kolaps kaldery "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Kolaps kaldery " e-mailem

Diskuse/Aktualizace