Kolik známe členovců

5.7.2010

Je dávno známo, že členovci představují nejbohatší skupinu živočišných druhů na Zemi. Australští pracovníci provedli nyní odhad celkového počtu tropických druhů pomocí dvou nových metod a dospěli k zvávěru, že jich je 3,7 milionů respktive 2,5 milionů. Ukazuje se, že i po 250 letech taxonomie bylo popsáno sotva 30 % druhů členovců na světě.

Milan 8.7.2010: Šlo by prosím nějak blíže specifikovat to slovní spojení "pomocí dvou nových metod"? Děkuji.

Prof. Dr. Arnošt Kotyk 10.7.2010: Problém je trochu složitější, než se zdá. Byly představeny dva modely pro nejistotu parametrů nahrazením bodových odhadů distribucí pravděpodobnosti zahrnující dosti složité matematické operace. Podrobně to vyšlo v článku Quantifying uncertainty in Estimation of tropical arhropod species richness v časopise The American Naturalist, vol. 176, č. 1 z července 2010. Ale pokud byste se o to podrobně zajímal, jedním ze spoluautorů článku je Vojtěch Novotný z Jihočeské univerzity.

Odeslat komentář k článku "Kolik známe členovců "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Kolik známe členovců " e-mailem

Diskuse/Aktualizace