Komáři v dešti

7.6.2012
Komár čtyřskvrný (Anopheles maculipennis), nejznámnější přenašeč malárie. Od podobného komára pisklavého Culex pipiens, který je u nás nejrozířnější, se liší postojem v klidu. Zatímco u komára pisklavého je zadeček rovnoběžný s podkladem nebo směřující šikmo dolů, u anofela směřuje zadeček šikmo nahoru. Převzato z Brehmova života zvířat,díl I - Bezobratlí, str.338,  vydalo Nakladatelství J.Otto spol. s r.o., Praha 1929.

Dešťová kapka váží až 50 x více než komár, přesto při srážce s ní neutrpí žádnou škodu. Jak zjistil David L. Hu se svými kolegy z Georgia Institute of Technology, způsobuje to jeho nízká hmotnost. Sledovali komáry v letu ve speciální komůrce, v níž napodobili déšť. Malé kapky sklouznou, protože povrch hmyzu je silně hydrofobní. Při dopadu velké kapky seshora na letícího komára dojde kvůli velkému rozdílu hmotností k předání jen velmi malého momentu hybnosti, takže vyvolané síly jsou jen malé. Komár se začne okamžitě pohybovat s kapkou dolů přilepen na jejím spodku. Pomocí nohou a křidélek a díky svému vodu odpudivému povrchu se rychle osvobodí a pokračuje v letu. Dopad i s kapkou na zem by již pro ně mohl být smrtící.

 
Odeslat komentář k článku "Komáři v dešti "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Komáři v dešti " e-mailem

Diskuse/Aktualizace