Kompletní oxidace amoniaku

1.1.2016

Doposud jsme předpokládali, že bakteriální oxidace amoniaku NH3 na dusičnan NO3- probíhá ve dvou krocích, každý v odlišném mikroorganismu. Nejprve proběhne oxidace amoniaku na dusitan NO2-, poté v jiné buňce jeho oxidace na dusičnan. Je to zvláštní, protože energeticky výhodná je celá oxidace, ne jen její jednotlivé kroky. Michael Wagner se svými kolegy z Vídeňské univerzity i dalšími z Německa, Ruska a Dánska zjistil, že bakterie kmene Nitrospirae mají genetickou výbavu dostačují k tomu, aby zvládly celý proces. Jde malý kmen gramnegativních bakterií s jedinou čeledí o několika rodech. Za zmínku stojí i podíl ruské expertky na tomto objevu, Jeleny V. Lebeděvy z Mikrobiologického ústavu S.N.Vinogradského Ruské akademie věd. Patří totiž ke kolektivu autorů, kteří v roce 1995 ze zrezivělé železné trubky identifikovali a popsali prvního zástupce kmene Nitrospirae, bakterii Nitrospira moscoviensis.

akademon.cz 31.12.2008: Nitrifikace v globálním cyklu dusíku

 
Odeslat komentář k článku "Kompletní oxidace amoniaku "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Kompletní oxidace amoniaku " e-mailem

Diskuse/Aktualizace