Kompozit ze vzduchu

20.8.2015
fotografie připravených uhlíkových vláken pořízená elektronovým mikroskopem, foto One-Pot Synthesis of Carbon Nanofibers from CO2 Jiawen Ren et al., Nano Lett., August 3, 2015, DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b02427

Metodu, jak z atmosférického oxidu uhličitého připravit žádaná uhlíková vlákna, vyvinuli chemici z laboratoře prof.Stuarta Lichta z George Washington University v americkém státě Washington. Elektrolyticky rozkládají taveninu uhličitanu lithného za teploty něco pod 800 oC. Na pozinkované ocelové katodě vznikají uhlíková vlákna, na anodě se uvolňuje kyslík. V tavenině zůstává oxid lithný Li2O. Okamžitě ochotně reaguje s atmosférickým oxidem uhličitým za vzniku uhličitanu lithného Li2CO3, takže reakce může pokračovat. Využití elektřiny z elektráren na fosilní paliva nepřichází v úvahu, protože tím bychom do atmosféry dostali více oxidu uhličitého, než bychom z ní vychytali. Fotovoltaické články představují slibnou alternativu. Na obrázku vidíme fotografii připravených uhlíkových vláken pořízenou elektronovým mikroskopem (obr. One-Pot Synthesis of Carbon Nanofibers from CO2 Jiawen Ren et al., Nano Lett., August 3, 2015, DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b02427). Používají se k výrobě velmi pevných, kompozitních materiálů.

 
Odeslat komentář k článku "Kompozit ze vzduchu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Kompozit ze vzduchu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace