Kořeny metabolické rozmanitosti

14.12.2010
Huseníček rolní (Arabidopsis thaliana), foto Wikimedia Commons, GNU Free Documentation License.

Metabolismus je regulován kombinací dědičných a vnějších faktorů. Interakce mezi těmito typy faktorů by mohla napovědět, proč se jednotlivci určitého druhu liší. Pracovníci Kalifornské univerzity v Davisu studovali spojení mezi více než 200 000 variant jednotlivých nukleotidů v genomu a hladinami metabolitů v 96 kmenech huseníčku Arabidopsis thaliana a zjistili, že pouze 23–30 % variace v metabolitech bylo spojeno se specifickými místy v genomu. Ukazuje se, že mnoho drobných změn v genech reguluje metabolismus a že je třeba zkoumat metabolismus v široké oblasti faktorů vnějšího prostředí, aby bylo možno dokonale popsat genetiku organismu. Foto Wikimedia Commons, GNU Free Documentation License.

Odeslat komentář k článku "Kořeny metabolické rozmanitosti "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Kořeny metabolické rozmanitosti " e-mailem

Diskuse/Aktualizace