Kosmické zvětrávání

5.11.2012
Povrch planetky Vesta (foto NASA)

Povrch vesmírných těles bez atmosféry je vystaven neustále proudu kosmického záření a dopadům drobných prachových částic. V důsledku toho povrchové vrstvy tmavnou, protože v nich vznikají klastry kovů. Při dopadu většího tělesa můžeme pozorovat vyvržení světlejšího materiálu z hloubky. Stejně to vypadá i na planetce Vesta (akademon.cz 28.11.2011). Poslední spektroskopické studie jejího povrchu, které provedl Carle Pieters z Brown University se svými kolegy, nenalezly ani stopy po jakýchkoli kovech. Na planetce Vesta je něco jinak, přestože i na ní je materiál pod povrchem světlejší jako všude jinde. Měření byla provedena pomocí infračerveného a viditelného spektrometru na palubě družice Dawn. Foto NASA.

 
Odeslat komentář k článku "Kosmické zvětrávání "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Kosmické zvětrávání " e-mailem

Diskuse/Aktualizace