Kosmickým zářením na blesky

25.4.2015
hustota blesků na Zeměkouli, obr. NASA

Novou metodu studia elektrických polí při bouřkách pomocí kosmického záření rozpracovali prof.Heino Falcke a jeho PhD student Pim Schellart z Radboud Universiteit v nizozemském Nijmegenu spolu s kolegy z Groningenské univerzity a dalších akademických pracovišť. Při nárazech částic kosmického záření na atomy plynů v horních vrstvách atmosféry vzniká sprška elektronů, která pokračuje dál k zemskému povrchu. Doprovází je další elektrony a pozitrony, které vzniknou rozpadem vysoce energetických gama fotonů kosmického záření na pár elektron-pozitron. Při pohybu těchto nabitých částic v zemském magnetickém poli vzniká elektromagnetické záření, které detekovali na radioteleskopu LOFAR. Z porovnání měření za jasného počasí a během bouřky lze určit údaje o elektrických polích, z nichž vznikají blesky.

Na obrázku NASA vidíme hustotu blesků na jednotlivých místech Zeměkoule. Nejtmavší fialová značí nejnižší hustotu, bílá nejvyšší. Šedé odstíny vyznačují neprozkoumané oblasti.

 
Odeslat komentář k článku "Kosmickým zářením na blesky "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Kosmickým zářením na blesky " e-mailem

Diskuse/Aktualizace