Krab samoživitel

28.6.2015
vlevo samička, vpravo sameček druhu Kiwa tyleri, bílá úsečka na snímku je dlouhá 5 cm, foto Thatje S, Marsh L, Roterman CN, Mavrogordato MN, Linse K (2015) Adaptations to Hydrothermal Vent Life in Kiwa tyleri, a New Species of Yeti Crab from the East Scotia Ridge, Antarctica. PLoS ONE 10(6): e0127621. doi:10.1371/journal.pone.0127621

Okolí hydrotermálních průduchů na dně oceánů je domovem řady podivuhodných živočichů. Patří k nim i bílý krab Kiwa tyleri, kterého objevil roku 2010 Sven Thatje z University of Southampton v antarktických mořích. Nyní se svými kolegy dokončil jeho popis. Vzhledem k tomu, že ve velkých počtech obývá jen nejbližší okolí průduchů, shánění potravy je pro něj dosti obtížné. Proto si ji pěstuje na svém těle. Povrch jeho krunýře pokrývá jemné chmýří, na němž se zachytávají mikroorganismy z okolní vody. Množí se tam a krab je průběžně pojídá. Kiwa tyleri patří do čeledi Kiwaidae, rod Kiwa, který kromě něj zahrnuje ještě další dva druhy: K.hirsuta a K.puravida objevené o několik let dříve. Na snímku vidíme vlevo samičku, vpravo samečka druhu K.tyleri, bílá úsečka je 5 cm dlouhá (foto Thatje S, Marsh L, Roterman CN, Mavrogordato MN, Linse K (2015) Adaptations to Hydrothermal Vent Life in Kiwa tyleri, a New Species of Yeti Crab from the East Scotia Ridge, Antarctica. PLoS ONE 10(6): e0127621. doi:10.1371/journal.pone.0127621).

 
Odeslat komentář k článku "Krab samoživitel "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Krab samoživitel " e-mailem

Diskuse/Aktualizace