Krátký život karbenů

15.7.2008

Organické molekuly s uhlíkovým atomem tvořícím pouze dvě chemické vazby a obsahujícím dva nevazebné elektrony se nazývají karbeny. Jsou vysoce reaktivní a je obtížné je přímo pozorovat. Zvláště významným zástupcem je tu hydroxymethylen H-C-OH, který je zapojen do fotochemie formaldehydu, a předpokládá se, že by mohl tvořit sacharidy v mimozemském prostředí. Nebyl nikdy přímo pozorován, ale byl nyní syntetizován ve spolupráci německých, amerických a maďarských chemiků a zachycen v argonové matrici při 11 stupních Kelvina. Za těchto podmínek se přemění s poločasem 2 hodin na formaldehyd mechanismem rychlého vodíkového tunelování. Dá se uzavřít, že bude obtížné jej identifikovat spektroskopicky a že je vysoce nepravděpodobné, že je v kosmu účastníkem tvorby cukrů.

Odeslat komentář k článku "Krátký život karbenů "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Krátký život karbenů " e-mailem

Diskuse/Aktualizace