Krmení bakterií z elektrody

22.12.2015

Bakterii Acidithiobacillus (rovněž Thiobacillus) ferrooxidans, která získává energii oxidací železnatých iontů Fe2+ na železité Fe3+, můžete elektrony nakrmit přímo z pevné elektrody. Experimentálně to dokázal Ryuhei Nakamura se svými kolegy z japonské výzkumné organizace RIKEN a dalšími experty z Tokijské univerzity. V experimentálním reaktoru A. ferrooxidans normálně prosperoval i beze stop železa, pokud mohl získat elektrony z průhledné elektrody z fluorem dopovaného oxidu ciničitého. Znamená to, že k oxidaci železnatých iontů nedochází uvnitř molekuly, nýbrž reakcí s cytochromem na vnějším povrchu buněčné membrány. Složitým několikastupňovým mechanismem doputují elektrony do nitra buňky, kde se podílí na dalších metabolických reakcích. A. ferrooxidans tak nejspíš může získávat elektrony přímo z pevného povrchu minerálu pyritu FeS, na jehož ložiscích často přebývá. Nacházíme ho rovněž v okolí hydrotermálních ventilů, jejichž stěny jsou ze slabě elektricky vodivých minerálů. Takto získanou energii využívá mikroorganismus k tvorbě organických sloučenin z oxidu uhličitého, obdobně, jako fotosyntézující organismy energii ze slunečního záření.

Několik dalších aktualit o přenosu elektronu mezi buňkami a z buněk na pevný substrát najdeme zde.

 
Odeslat komentář k článku "Krmení bakterií z elektrody "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Krmení bakterií z elektrody " e-mailem

Diskuse/Aktualizace