Krystaly z nanočástic

9.3.2013

Je velmi pravděpodobné, že nanočástice mohou vytvářet pravidelné struktury, obdobně jako atomy a molekuly vytvářejí krystaly (akademon.cz 9.4.2007). Existenci takové struktury u [PbSe]6[CdSe]19 potvrdili fyzikové z Utrechtské univerzity v Nizozemí pomocí elektronové tomografie. Při ní se vzorek otáčí v elektronovém transmisním mikroskopu, takže získáme řadu jeho záběrů pod různými úhly. Z nich lze určit jeho strukturu.

Pravidelné struktury nanočástic můžeme pozorovat i v kapalině. Vědecký tým z Indira Gandhi Centre for Atomic Research v indickém Kalpakkamu pod vedením Johna Philipa připravili ve vodě emulzi kapiček uhlovodíku oktanu (C8H18) s nanočásticemi magnetického oxidu železnato-železitého Fe3O4 o průměru okolo 10 nm. K jejich stabilizaci použili běžnou povrchově aktivní látku dodecylsulfát sodný CH3(CH2)10CH2 (OCH2CH2)3OSO3Na, který je standardní součástí mnoha mýdel a šamponů. Vzniku uspořádané struktury docílili působením magnetického pole o indukci přibližně 0,001 T, což je tisícina magnetického pole Země. Strukturu směsi výrazně ovlivňuje přítomnost amoniaku. Čím vyšší je jeho koncentrace, tím blíž jsou jednotlivé kapičky oktanu. Projeví se to výraznou změnou barvy roztoku díky interferenci. Změny barvy jsou tak citlivé a přesné, že jich lze užít ke stanovení koncentrace amoniaku NH3.

 
Odeslat komentář k článku "Krystaly z nanočástic "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Krystaly z nanočástic " e-mailem

Diskuse/Aktualizace