Lanthanoidy potřebuje k životu

24.9.2013

metanotrofní bakterie Methylacidiphilum fumariolicum SolV žijící v kyselých vulkanických bahnech. Jde o první nalezený živý organismus, který potřebuje k životu prvky vzácných zemin (lanthanoidy). Zjistil to Doc. Huub J. M. Op den Camp se svými kolegy z nizozemské Radboud University Nijmegen. Bakterie z odebraných vzorků italského vulkanického bahna dokázaly přežít jen ve svém přirozeném bahýnku. Bylo zjevné, že v uměle připraveném prostředí chybí nějaká důležitá složka. Po šesti letech výzkumů se podařilo identifikovat, že jde o cer, lanthan, prazeodym a neodym. Ionty těchto kovů jsou důležitou složkou aktivního centra bakteriálního enzymu methanol dehydrogenázy, která přeměňuje methanol CH3OH na formaldehyd HCHO. Metanotrofní bakterie obecně využívají jako zdroj energie methan CH4. Ionty těžkých kovů, např. molybdenu jsou častou součástí aktivních center nejrůznějších enzymů u řady organismů. Nenahraditelnou součástí viaminu B12 je kobalt. Že by biologický význam měly i lanthanoidy, se doposud nepředpokládalo.

 
Odeslat komentář k článku "Lanthanoidy potřebuje k životu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Lanthanoidy potřebuje k životu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace