Laserová spektroskopie stabilních izotopů vodíku a kyslíku

2.1.2010

Laserová absorpční spektroskopie se stává dostupnou, kvalitativně srovnatelnou a cenově řádově méně nákladnou alternativou pro analýzy základních stabilních izotopů v hydrosféře a biosféře (2H, 18O, 13C, 15N) v porovnání s hmotnostní spektrometrií stabilních izotopů (IRMS). V současnosti je v této analytické metodě nejrozšířenější technologie pro stanovení izotopů 2H, 18O ve vzorcích vody. Stavební fakulta ČVUT v Praze, Kat. hydromeliorací a krajinného inženýrství spolu s Katedrou hydrauliky a hydrologie provozují laserový spektroskop LGR DLT-100 V2 pro účely hydrologického výzkumu dynamiky proudění vody v krajině. Provozovaná aparatura je schopna bezobslužně analyzovat 50 vzorků během 24 hodin s minimální údržbou krátce zaškolené obsluhy a výrazně nižšími pořizovacími i provozními náklady oproti hmotnostní spektrometrii. Poměry izotopů 2H/1H a 18O/16O jsou stanovovány současně ve stejném vzorku vody s průměrnou směrodatnou odchylkou 0,6 d2H a 0,1 d18O (‰ V-SMOW) srovnatelné s výstupy hmotnostní spektrometrie.

V současnosti je obecně možné laserovou spektroskopii využít i pro izotopy kyslíku a vodíku ve vzorcích plynů. Též existují kombinované analyzéry pro stanovení TOC (celkový organický uhlík) a podílu stabilního izotopu uhlíku 13C. Současně probíhá vývoj laserových analyzérů pro stanovení stabilního dusíku 15N, který se nejvíce uplatňuje v oblasti agrobiologie a kontaminační hydrologie; spolu s 13C např. v oblasti nutriční medicíny.

Další informace najde zde.

Odeslat komentář k článku "Laserová spektroskopie stabilních izotopů vodíku a kyslíku "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Laserová spektroskopie stabilních izotopů vodíku a kyslíku " e-mailem

Diskuse/Aktualizace