Léčba virtuální realitou

1.7.2015

Pokusy s léčbou alkoholismu pomocí virtuální reality provedl psychiatrický tým z fakultní nemocnice soulské Chung-Ang Univerzity pod vedením Doug Hyun Hana. Dvanáct pacientů závislých na alkoholu prodělalo pětitýdenní odvykací kůru, během níž každý prodělal deset terapeutických sezení za využití virtuální reality, po dvou týdně. Pomocí virtuální reality zažívali různé situace v neutrálním prostředí nebo v prostředí s vysokým pokušením, jakým je restaurace plná popíjejících hostů. Virtuálně se setkávali i s následky nadměrného pití, když je obklopovaly zvuky, obrázky i pachy opilců. Průběh celého pokusu sledovali psychiatři pomocí pozitronové emisní tomografie mozku. Lze říci, že u lidí závislých na alkoholu můžeme pozorovat vyšší aktivitu limbického systému mozku, což značí větší citlivost na různé stimuly, třeba nabízenou sklenku pálenky. Po absolvování léčebné kůry znatelně poklesla.Vzhledem k velmi nízkému počtu pokusných osob označují sami autoři své výsledky za předběžné, avšak nadějné. Terapie pomocí virtuální reality již nalézá své uplatnění při léčbě různých fobií a posttraumatické stresové poruchy (PTSD). Během ní lze nemocné naučit snášet situace, které spouštějí jejích obavy. Prožijí si je ve virtuální realitě v bezpečném prostředí a pod lékařským dohledem. Nicméně pro léčbu závislosti na fyzických substancích virtuální realitu až do teď nikdo nepoužil.

akademon.cz 25.11.2001: Trpí celý svět PTSD?

 
Odeslat komentář k článku "Léčba virtuální realitou "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Léčba virtuální realitou " e-mailem

Diskuse/Aktualizace