Ledová pokrývka Země a CO2

8.12.2009

Mezi eocénem a oligocénem (geologické epochy v období třetihor) před přibližně 34 miliony let se Země začala ochlazovat, což vedlo k rychlé tvorbě ledové pokrývky a poklesu mořské hladiny. Předpokládá se, že snižující se hladina CO2 byla důležitým faktorem v tomto přechodu ze skleníkového do současného chladničkového klimatu. Pracovníci z Velké Británie a Texasu použili izotopy bóru ve výjimečně dobře zachovaných uhličitanových mikrofosílií v Tanzánii, aby odhadli obsah atmosférického CO2 v oné době přechodu a zjistili, že hladina CO2 klesla pod mez, kdy se vyvolává tvorba ledové pokrývky, a pak se zvýšila, aby opět klesla. Potvrzuje se tak zásadní úloha CO2 při vývoji ledové pokrývky.

Odeslat komentář k článku "Ledová pokrývka Země a CO2 "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Ledová pokrývka Země a CO2 " e-mailem

Diskuse/Aktualizace